top of page
Caută

Fondul de Garantare a Asiguraților ne informează
Revin cu câteva informații primite din partea Fondului de Garantare a Asiguraților, cu privire la cererile de restituire de primă ce pot fi depuse de asigurați către aceștia începând cu data de 12.05.2022:


"Având în vedere că pe 11.05.2022 au încetat de drept toate polițele CITY, cu excepția celor de garanții, apreciem utile câteva informații privind procedura FGA de restituire a primelor de asigurare aferente perioadei din contract rămasă neacoperită.

În cazul contractelor de asigurare care au fost în vigoare până la data de 11 mai 2022, termenul limită de depunere a cererilor de restituire de primă pentru perioada rămasă neacoperită de asigurător, se împlinește în data de 11 august 2022.

Pentru depunerea cererii de restituire la FGA nu mai este necesară denunțarea poliței la CITY, aceasta încetand de drept.

În cadrul cererii de restituire, la subrica suma solicitată, creditorul va menționa „suma calculata de FGA” sau „suma aferentă perioadei neacoperite”.

Cei care intenționează să solicite restituirea fracțiunii de primă rămase neconsumată pot transmite cererile de restituire primă folosind una dintre variantele:

• Online: https://www.fgaromania.ro/cerere-de-plata-privind-acordarea-restituirii-de-prima-anexa-9

• Prin email, la adresa: cerere.plata@fgaromania.ro

• Prin Poștă, la adresa: Str.Vasile Lascăr 31, București 020492, Romania

• Orice alte mijloace care asigură transmiterea textului.

. Fizic, la sediul FGA, pe durata programului de Relații cu Publicul


10 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate
bottom of page