top of page
Caută

Asigurarea de masini, instalatii, utilaje

Asigurarea de maşini, instalaţii şi utilaje pentru riscurile de avarii accidentale (IC) OBIECTUL ASIGURĂRII Se asigura maşinile, echipamentele şi instalaţiile care au corespuns în urma efectuării probelor, testelor de funcţionare sau în următoarele condiţii: a)pe timpul funcţionării sau în pauză de funcţionare; b)aflate în stare de demontare în scopul curăţării sau reparării; c)în timpul operaţiilor de demontare, curăţire, reparare sau remontare; d)în cursul mutării în alt amplasament la aceeaşi localizare; RISCURILE ASIGURATE Sunt acoperite pagubele produse în perioada asigurată, prin avarierea sau distrugerea bruscă şi neprevăzută a utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor sau componentelor acestora, menţionate în poliţă şi localizate conform acesteia. Se acordă despăgubiri Asiguratului pentru echipamentele, utilajele şi instalaţiile care au suferit pierderi generate de: a)defecte de turnare sau material; b)greşeli de montare şi/sau de instalare, execuţie defectuoasă; c)erori de proiectare; d)neglijenţa în operare; e)accidente fortuite (exemple: deformare, rupere, dezmembrare, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea de corpuri/obiecte straine); f)suprapresiune sau implozie; g)scurt circuit, pene electrice sau mecanice; In baza unor clauze atasate contractului si prin plata unor prime suplimentare, acoperirea se poate extinde si pentru: inundatie, cutremur de pãmânt, alunecari/prabusiri de teren, incendiu, furt – extensie si pe timpul transportului; PERIOADA ASIGURATĂ Perioada asigurată este de regulă de 12 luni. SUMA ASIGURATĂ Suma Asigurată reprezintă valoarea de inlocuire al bunului asigurat cu unul nou de acelaşi tip, capacitate şi parametri. Suplimentar pot fi incluse în Suma Asigurată şi cheltuielile de transport, taxele vamale şi costul montării. PRIMA DE ASIGURARE Prima de asigurare se achită anticipat şi integral la semnarea poliţei, iar dacă s-a convenit plata în rate, în cuantumul şi la termenele menţionate în poliţă.

2 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate
bottom of page